Prva
Univerzitetni inkubator
Ponudba storitev
Člani
Start:up Maribor
Start:up Slovenija
Dogodki in novice
Politika zasebnosti

Programi Start:up Slovenija

Če želimo, da bo start-up podjetništvo v Sloveniji zaživelo, moramo udejanjiti več ključnih elementov.
 

Promocija start-up podjetništva in podpore talentom

S programom promocijskih aktivnosti v izvedbi subjektov inovativnega okolja (tehnoloških parkov, univerzitetnih inkubatorjev in regionalnih podjetniških inkubatorjev) lahko zvišamo raven podjetniškega aktiviranja talentov. Več ljudi z znanjem bi moralo sanjati o izgradnji prebojnega podjetja, ki spreminja značilnosti panoge in doseže večmilijonske vrednosti.
 
Primeri dobre prakse pri tem so programi subjektov inovativnega okolja, ki promovirajo ideje inovativnega podjetništva. Izpostavljamo izbor Start:up leta (www.startup.si), nacionalni izbor najboljših start-up podjetij, mednarodno podjetniško konferenco PODIM (www.podim.org), ki v dveh dneh intenzivnega izobraževalnega programa združi vse ključne deležnike slovenskega start-up podjetniškega ekosistema, konferenco SKIP o semenskem kapitalu in podjetništvu ter projekt Podjetno v svet podjetništva itn.
 
V zadnjem letu pod vodstvom Tehnološkega parka Ljubljana dodatno nastaja največji mentorski program za rast na svetovnih trgih in internacionalizacijo visokotehnoloških podjetij Go:Global Slovenija. Seveda pa subjekti izvajajo še številne druge promocijske programe in dogodke. Najboljša je promocija prek vzornikov, tako uspešnih start-up podjetij kot uveljavljenih podjetnikov, kar je rdeča nit vseh omenjenih promocijskih programov.
 

Vrhunsko izobraževanje in raziskovanje z osredotočenjem na komercializacijo znanja

Podjetniki ne morejo izgraditi start-up podjetja v vakuumu, ampak le v povezavah z vrhunskimi raziskovalno-razvojnimi dosežki in idejami. Aktivni prenos znanja in tehnologij iz institucij znanja je naloga centrov za prenos tehnologij, ki skrbijo za menedžment intelektualne lastnine, ustvarjene iz javnih virov, in so pomemben del inovacijskega ekosistema.
 

Kapital za rast

Ker je dostop do ustreznih virov financiranja ključen za uspešen razvoj in rast start-up podjetij, bi morala država nadaljevati s programom zagonskih subvencij P2 v povezavi z iniciativo Start:up Slovenija oziroma izborom Start:up leta, s spodbujanjem zasebnih vlaganj poslovnih angelov v tvegane naložbe start-up podjetij ter s programom vlaganja v kakovostne sklade tveganega kapitala. Pomembno pa je tudi ozaveščanje posameznikov, da s svojimi prihranki podprejo nadarjene posameznike iz svojega domačega kroga pri udejanjanju inovativnih idej.
 

Infrastruktura za gradnjo skupnosti start-up podjetij v univerzitetnih in regijskih središčih

V Sloveniji se je že vzpostavila temeljna infrastruktura subjektov inovativnega okolja, in sicer univerzitetnih in regionalnih inkubatorjev ter tehnoloških parkov, katerih infrastruktura omogoča graditev skupnosti start-up podjetij. Posamezni subjekti so odlično orodje za promocijo podjetništva in gradijo skupnosti start-up podjetij v svojem okolju.
 
Poleg razvoja infrastrukture ponujajo tudi osnovno podjetniško svetovanje na poti razvoja start-up podjetja. Pri tem je pomembno, da država sofinancira njihove »naravne aktivnosti«, ki jih dejansko izvajajo (menedžment infrastrukture, informiranje podjetnikov, podjetniško svetovanje, promocija dogodkov in programov ter koordinacija ključnih nacionalnih programov v regiji). Razprava o tem, ali je infrastruktura smiselna ali ne, ni več na mestu, ker jo imamo. Zdaj jo je treba z vsebino kar najbolj izkoristiti.
 
Subjekti inovativnega okolja za podporo start-up podjetjem, ki izvajajo omenjene programe in upravljajo infrastrukturo, so:
 
Univerzitetni inkubatorji. Delujejo v univerzitetnem okolju in se ukvarjajo predvsem s predinkubacijsko fazo razvoja start-up podjetij, ki vključuje aktivacijo talenta in zagon start-up podjetja. Njihova glavna ciljna skupina so raziskovalci, profesorji in študenti, ki ustanavljajo bolj visokotehnološko usmerjena podjetja, temelječa na vrhunskem znanju in prebojnih idejah.
 
Znanstveno-tehnološki parki. Delujejo v univerzitetnih mestih in se ukvarjajo z vsemi tremi fazami razvoja start-up podjetij – aktivacija talenta, zagon start-up podjetja in rast podjetja na svetovnih trgih. Infrastrukturo za poslovanje podjetja zagotavljajo tudi po fazi inkubacije, ki običajno traja največ 3 leta. Ključne aktivnosti tehnološkega parka so usmerjene v rast podjetij na svetovnih trgih. Tehnološki parki v središčih, kjer ni drugih inkubatorjev oziroma je potencial izredno velik (npr. Ljubljana), izvajajo tudi storitve inkubatorja, se pravi storitve predinkubacije in inkubacije.
 
Podjetniški inkubatorji. Delujejo v regionalnih sediščih in se ukvarjajo z vsemi tremi fazami razvoja start-up podjetij – aktivacija talenta, zagon start-up podjetja in rast podjetja. Njihova glavna ciljna skupina so inovativne ekipe v regiji, ki gradijo različne tipe podjetij, od nizko- do visokotehnoloških, ki pa so bolj izjema kot pravilo. Največ podjetniških pobud je srednje tehnološke zahtevnosti.
 

Enoten nacionalni paket programov za start-up podjetništvo

Nacionalni programi subjektov inovativnega okolja so ključni element start-up podjetniškega ekosistema, saj so njihove temeljne naloge:
  • zagotavljanje mednarodno konkurenčnih programov za start-up podjetnike, ki jih ne more izvajati vsaka organizacija posebej, zaradi majhnosti in nesmiselnosti podvajanja programov
  • nacionalna promocija podjetništva, vrednot družbe znanja, mreženje na ravni celotne države in možnost enostavne povezave z drugimi podjetniškimi vozlišči (»hubi«) po svetu
  • ustvarjanje Slovenije kot enotnega podjetniškega vozlišča (»huba«)
  • povezovanje vseh ključnih deležnikov podjetniškega ekosistema
 
Z nacionalnimi programi bi lahko na enem mestu spremljali in merili razvoj in uspešnost celotne generacije z javnim denarjem in storitvami podprtih start-up podjetij, kar nam bi omogočilo odličen pregled nad start-up dogajanjem ter vpogled v potrebe in izzive slovenskih start-up podjetij. Tako bi lahko skupaj ugotovili morebitne pomanjkljivosti podpore in možnosti za nadgradnjo. Reden nadzor start-up podjetij bi tudi bistveno znižal raven oportunizma in nenamensko trošenje javnega denarja za »navidezna« start-up podjetja ter omogočil, da se še dodatno podprejo najperspektivnejša.
 
Predlagani enotni nacionalni programi Iniciative Start:up Slovenija:
  • enoten nacionalni paket start-up delavnic in start-up podjetniških šol ter foruma 100% Start-up
  • enoten center poslovnega načrtovanja s ključnimi napotki in orodji za podjetnike (www.poslovninacrt.org)
  • podjetniški pospeševalniki idej (ITIME+ pospeševalnik idej, BIOTECH pospeševalnik ...)
  • enotna platforma za rast start-up podjetij na svetovnih trgih Go:Global z mentorskim programom za celotno generacijo start-up podjetij
  • poletni tabori in tekmovanja iz naravoslovja in tehnike za osnovnošolce in dijake (OpenLab in ZOTKS)
 

Zagotovitev mednarodne vpetosti slovenskega podjetniškega vozlišča (»huba«)

Za hitro rast podjetja je treba zaradi majhnega domačega trga nujno zagotoviti ustrezne povezave z drugimi podjetniškimi vozlišči, tako na ravni informacij in partnerstev kot tudi s konkretnimi vodenimi delovnimi obiski v tujini. Tak nacionalni program za start-up podjetja v Sloveniji je program Go:Global Slovenija. Poleg mentorskega programa in priprave start-up podjetja na rast ponuja tudi platformo za rast na svetovnih trgih in povezave z drugimi svetovnimi podjetniškimi vozlišči.


 

 

 
Tovarna podjemov (zavod IRP), Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor | T: 02 2294 270 |  info@tovarnapodjemov.org

© 2013 IRP, Tovarna podjemov.


Politika zasebnosti | Piškotki


;